Pavillonforeningen blev stiftet i 2003. Baggrunden var dels et stigende behov for udvidelse af den kreds af interesserede borgere, der ønskede at støtte ’Den lille Færge’ dels, et behov for finansiering af et nyt hus til erstatning for et gammelt skur,


Over de forløbne år har der været en sådan tilgang, at antallet af foreningsmedlemmer nu overstiger antallet af partredere. Der kommer regelmæssigt flere nye medlemmer til og foreningen har pr. oktober 2022 509 medlemmer


Som medlem af pavillonforeningen kan man sejle gratis med færgen og deltage i det årlige rederimøde – man har således nøjagtigt de samme rettigheder som de ’oprindelige’ parthavere.


Medlemsskabet er livsvarigt og koster et beløb på 500 kr. ved indmeldelsen. Der er ikke noget kontingent.


Klik her for indmeldelse i pavillonforeningen


Man kan melde sig ind i pavillonforeningen ved at udfylde

indmeldingen og betale Indmeldelsesgebyr 500 kr. på rederiets konto i Danske Bank reg.: 9570 kto: 11930603Medlemsbevis fremsendes, når indbetalingen er registreret.