DEN LILLE FÆRGE,

Skipperne på Den lille Færge har været glade for sommersæsonen, som den har forløbet indtil nu, hvor

den så småt rinder ud. Færgen har sejlet upåklageligt, og vi har ikke haft problemer, som ikke har kunnet

løses straks. Der har været 2 dage, hvor vi måtte ligge stille, men det var på grund af stærk blæst med

regnvejr.

Vi nærmer os efteråret og genoptager sejladsen på Slotssøen den 14. oktober og vi vil være der hele

efterårsferien med faste daglige afgange hver halve time startende fra Torvet kl. 1200 og dagens sidste

afgang kl. 1530.

Den 15. september ophørte sommersejladsen med de faste afgangstider. Alligevel har færgen været

synlig på søen. V har sejlet en del bestilte charterture, og der har været god søgning på disse

arrangementer. Det var dejligt at opleve den store interesse, der har været for at komme på en hyggetur

med færgen. Der var rigtig mange gengangere blandt passagererne, som synes,at det hører sig til, at

man mindst engang i løbet af sommeren skal have sådan en tur.Vi glæder os også over at mærke, at turister fra hele verden er kommet tilbage.Rigtig mange kommer om bord og sejler med til broen ved Barokhaven og besøger Frederiksborg Slot og det smukke haveanlæg derfra.Slottet, haven og færgen supplerer hinanden godt.Om end det er ved at være sidste udkald er det stadig muligt at chartre færgen,

hvis man har lyst til at lave et arrangement. Denne mulighed benyttes af såvel private som virksomheder. Henvendelser herom rettes til rederiet og kan bestilles via hjemmesiden www.partrederiet.dk. Klik på fanebladet med ”charter” og følg den enkle vejledning.

                                                                      Vi deltog i byens arrangementer, og vi lægger med glæde færge til, når der skal sejles med brass                                                                            band fra Torvet til broen ved Rosenhaven i forbindelse med, at ”Jazz i Rosenhaven” åbner og                                                                                  afslutter sæsonen. Vi sejlede hyggelige ture Sct Hans aften omkring bålet. Skipperne deltog i t                                                                                ravalje roning til byfesten og måtte tage til takke med, at det mest gælder om at deltage, ikke at                                                                              vinde. På kulturnatten havde vi besøg af guitarist Nichlas Overgaard, der spillede helt fortræffeligt,                                                                          og musikken passede fint med de hyggelige omgivelser, vi har på søen. Lidt sent kom vi i gang                                                                              med at arrangere anden musik på færgen, men en sensommer koncert blev det dog til. Vi havde                                                                            besøg af tenor Sten Sejr og Niels Ørts på guitar. De leverede god underholdning med sange, lieder                                                                        og romancer, musik af bl.a. Schumann, Bellman, Ambrosius Stub og Bach. Det var absolut et arrangement, som vi vil forsøge at gentage næste sæson.

Måske har man lagt mærke til, at færgen har fået nyt logo på skorstenen. Pladsen blev ledig og ”C4 Videncenter” var ikke sen til at overtage den. Det er vi glade for. C4 leder jo tanken hen på Christian d. IV, som byggede det nuværende Frederiksborg Slot, og han fylder meget i vores fortælling, når vi sejler på søen.

Den 22. oktober bliver årets sidste tur på søen. Her vil der på dagens sidste 3 ture være flødeboller til børnene og et lille glas vin til de voksne.

Endelig byder traditionen, at skipperne mødes på færgen den sidste dag kl. 1600 og sejler en tur avet om på søen for at sige farvel til hinanden og takke for det gode samarbejde vi har og for en god sæson.

Færgen bliver taget op den 25. oktober kl. 0700 og kørt til vores faste vinterhi på Rønnevangsalle i Hillerød. Derefter begynder et fast team blandt skipperne at pusle, male og i det hele taget klargøre færgen til næste sæson, så vi kan ses igen til foråret.